StorageSystems

Paletni i polični regali

Skladištenje na podestu

Skladište na podestu je fleksibilan montažno-demontažni sistem primenjiv u skladištima, radioničkim halama, kancelarijama itd. koji omogućava potpuno iskorišćenje prostora po visini.