StorageSystems

Paletni i polični regali

Regali srednje nosivosti - MIDI RACK

Roba srednje težine i lake palete u MIDI RACK sistemu biće sigurno smeštene i lako dostupne. Dužine paletnih pregradaka omogućuju skladištenje roba najrazličitijih dužina. MIDI RACK sistemi imaju nosivost do 800 kg po nivou, odnosno, do 4000 kg po pregratku.