StorageSystems

Paletni i polični regali

Prolazni - DRIVE IN

Pokretni paletni regali koriste se u skladištima gde je neophodna visoka gustina uskladištenja, kao što su skladišta sa kontrolisanim temperaturama. Prolazni regali (DRIVE-IN) omogućuju veliko zapreminsko i površinsko iskorišćenje sistema. Primenjuju se pri skladištenju malog broja artikala u velikim kolicinama. Prolazni regali (DRIVE-IN) omogućuju veliko zapreminsko i površinsko iskorišćenje sistema.

Protočna skladišta se koriste za velike intezintete ulaza i izlaza robe iz sistema uz ostvarivanje FIFO discipline u redu čekanja. Sem uštede prostora od 60-100% u odnosu na klasična paletna skladišta, omogućena je znatno brža manilpulacija robom i značajno smanjenje potrebnog broja transportnih uređaja. Sa primenom tunela za komisioniranje moguće je dvostruko povećati intenzitet komisioniranja.