StorageSystems

Paletni i polični regali

Pokretni regali

Pokretni paletni regali zasnivaju se na klasičnim paletnim regalima postavljenim na platforme sa sopstvenim pogonom. Platforme se kreću po šinama. Zahvaljujući ovome, kapacitet uskladištenja se može uvećati do 80% u poređenju sa konvencionalnim paletnim regalima. Pokretni paletni regali koriste se u skladištima gde je neophodna visoka gustina uskladištenja, kao što su skladišta sa kontrolisanim temperaturama.