StorageSystems

Oprema za elektro napajanje

Akumulatori

EPzS

Tehnički podaci:

Ventilinirani, roubustni olovni pogonski akumulator sa tečnim elektrolitom.

- U ponudi ćelije od 60Ah, 80Ah, 90Ah, 105Ah, 115Ah, 125Ah, 140Ah i 155Ah

- Nominalni kapacitet akumulatora 120-1550Ah

EPzB

Tehnički podaci:

Ventilinirani, roubustni olovni pogonski akumulator sa tečnim elektrolitom.

- U ponudi ćelije od 32Ah, 42Ah, 60Ah, 70Ah, 80Ah, 86Ah, 100Ah i 108Ah

- Nominalni kapacitet akumulatora 64-1296Ah

EPzV i EPzV-Bs

- Bez održavanja, ćelije sa elektrolitom smeštene u gelu

- Nemogućnost procurivanja i korozije

- Veoma nizak nivo samopražnjenja

- U ponudi ćelije od 32Ah, 55Ah, 61Ah, 70Ah, ... , 120Ah

- Nominalni kapacitet 64-540Ah (BS) i 110-720Ah (EN)